Predstavenie Hra na Ľuda Ondrejova  dňa 29. 4. 2019 o 10,30 hod. je ZRUŠENÉ!!!