Krupina – Amfiteáter Viliama Polónyiho

Informácie a predpredaj vstupeniek: www.kultura.krupina, Informačné centrum Krupina – 0918 869 100, Odd. kultúry – 0918 962 913