31. 8.  218 o 19,30 hod. Malý veľký muž – Detva – Amfiteáter
Informácie a predpredaj vstupeniek : Kultúrne centrum  A. Sládkoviča – pokladňa  po – pi 14,00 – 16,00 • 0915 341 888   www.ticketportal.sk a pred predstavením v amfiteátri