30. 8. 2018 o 19,30 hod. Malý veľký muž – Trnava – Amfiteáter
Informácie a predpredaj vstupeniek: v sieti Ticketportál, Trnava tourism – mestská veža alebo pred predstavením v amfiteátri