28. 8. 2018 o 19,30 hod. Malý veľký muž – Senec – Amfiteáter
Informácie a predpredaj vstupeniek: kancelária MsKS, v sieti Ticketportál, pokladňa amfiteátra a TIC – Turecký dom